Linki

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG
http://www.eog.gov.pl

Biuro Mechanizmów Finansowych (Financial Mechanisim Office)
http://www.eeagrants.org

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
http://www.ukie.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
http://www.mrr.gov.pl

Urząd Gminy Polkowice
http://www.polkowice.pl

Starostwo Powiatowe w Polkowicach
http://www.powiatpolkowicki.pl