Wsparcie Udzielone Przez Islandię, LiechtenstEin i Norwegię Poprzez Dofinansowanie ze Środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism
"Kompetentny Pracownik = Zadowolony Mieszkaniec. Akademia Rozwoju Kadr pracowników Urzędu Gminy i Starostwa Powiatowego w Polkowicach."

Ogłoszenia i Przetargi:

2010-03-05

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych z zakresu: Analiza projektów inwestycyjnych pn. Ocena ekonomiczna projektów inwestycyjnych według metodyki UNIDO, w ramach Projektu "Kompetentny pracownik = zadowolony mieszkaniec. Akademia rozwoju kadr pracowników Urzędu Gminy i Starostwa Powiatowego w Polkowicach" współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

TREŚĆ OGŁOSZENIA

2010-03-04

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: „Przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku Audyt projektów finansowanych ze środków UE, w ramach projektu „Kompetentny pracownik = zadowolony mieszkaniec. Akademia rozwoju kadr pracowników Urzędu Gminy i Starostwa Powiatowego w Polkowicach” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego”

TREŚĆ OGŁOSZENIA

2010-02-25

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych z zakresu: Rozliczanie inwestycji oraz Projektowanie i wykonawstwo, w ramach Projektu "Kompetentny pracownik = zadowolony mieszkaniec. Akademia rozwoju kadr pracowników Urzędu Gminy i Starostwa Powiatowego w Polkowicach" współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

TREŚĆ OGŁOSZENIA

2010-02-14

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego z zakresu: Transport, ośrodki szkoleniowe, stacje diagnostyczne, w ramach Projektu "Kompetentny pracownik = zadowolony mieszkaniec. Akademia rozwoju kadr pracowników Urzędu Gminy i Starostwa Powiatowego w Polkowicach" współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

TREŚĆ OGŁOSZENIA

2010-01-28

Informacja o trwającej procedurze w trybie zamówienia z wolnej ręki na przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu Audyt projektów finansowanych ze środków UE.

Gmina Polkowice, Lider Projektu pn. "Kompetentny pracownik = zadowolony mieszkaniec. Akademia rozwoju kadr pracowników Urzędu Gminy i Starostwa Powiatowego w Polkowicach" informuje, iż aktualnie prowadzona jest procedura w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1 w związku z art. 66 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 z późn. zm.) z Dolnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, ul. Skalników 6b,


czytaj cały...

 |1|  |2|  |3|  |4|  |5| ... |55|  |Następny|